Freight Service

FBA/Amazon
Vận Tải Hàng không
cửa đến cửa dịch vụ
Express Services
0,10 US$ - 1,90 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
0,10 US$ - 1,90 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
0,10 US$ - 1,90 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)

Products Showcase

gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.